"Vida tutuculu protez çözümlerinde endişeye yer yok"

Plastik döküm kopingi ve kobalt-krom bağlantı bir arada

Medentika CoCr dayanakları, etkili tedavi seçenekleri sunar. Değerli olmayan metal alaşımlar ile döküm yapılarak oklüzel vidalı tek üye veya simante köprü için kişiye özel dayanakların üretimi yapılabilir.

İster tek üyeli, ister çok üyeli protezler için


Oklüzel vidalı çok üyeli restorasyonlar, döküm tekniği yardımıyla üretilebilir. Rotasyonel kobalt-krom döküm dayanağı, hazır olarak gelen döküm platformu ile eriyip yok olan plastikten yapılan vida bacasından oluşur. Dökümde kullanılacak alaşımların demir dışı metallerden olması ve sıvılaşma sıcaklıklarının en fazla 1420 derece olması gerekmektedir.